Rugsėjo 25 dieną prasideda renginių ciklas, skirtas lietuvių išeivijos veikėjai, anot istorikės D. Vailionytės, įėjusiai į pasaulio kultūros istoriją – ispanų ir lietuvių literatūros tyrinėtojai, vertėjai, mecenatei profesorei Birutei Ciplijauskaitei. Renginių ciklą organizuoja Miguelio de Cervanteso ispanų kalbos ir kultūros klubas bei Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas.

Šį rudenį sukanka dvidešimt metų nuo tada, kai buvo įsteigta vardinė profesorės stipendija VDU studentams, besimokantiems ispanų kalbos – profesorė B. Ciplijauskaitė nuo 1994-ųjų savo lėšomis kasmet siunčia po vieną VDU studentą į Saragosos universiteto organizuojamus ispanų kalbos kursus. Kaip teigė M. de Cervanteso klubo prezidentė Vigilija Žiūraitė, renginių ciklo idėja šiai sukakčiai paminėti gimė siekiant išreikšti padėką profesorei bei supažindinti universiteto bendruomenę su garsios lietuvių išeivijos akademikės darbais.

Ciklo atidarymo renginys, įvyksiantis rugsėjo 25 dieną, 18 val., VDU III-iuose rūmuose (K. Donelaičio g. 52–211), bus skirtas pažinčiai su profesorės gyvenimo istorija ir darbais. Prisiminimais apie B. Ciplijauskaitę dalinsis vertėjas ir dėstytojas Bronius Dovydaitis, įspūdžius iš vasaros kursų Ispanijoje pasakos stipendijos laureatės. Taip pat sulauksime garbingų svečių – Ispanijos karalystės ambasados Lietuvoje atstovų bei ambasadoriaus vertėjos Rasos Petkevičiūtės, kuri buvo pirmoji profesorės B. Ciplijauskaitės stipendijos laimėtoja 1994 m. Galiausiai VDU bibliotekos direktorės pavaduotoja Norita Zinkevičienė pristatys B. Ciplijauskaitės knygų kolekciją, kurią profesorė padovanojo universitetui.

Kitų ciklo renginių atramomis pasirinktos trys svarbiausios B. Ciplijauskaitės intelektualinio gyvenimo ir akademinės veiklos sritys: lietuvių literatūros tyrinėjimai, ispanų literatūros tyrinėjimai bei vertimai. Spalio mėnesį pranešimą apie intelektualinę profesorės biografiją, jos kontekstines sąsajas skaitys ir su studentais diskutuos Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus doktorantė Akvilė Šimėnienė, tyrinėjanti B. Ciplijauskaitės akademinę veiklą. Lapkritį į VDU atvyks Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto docentė Carmen Caro Dugo, kuri pristatys Kristijono Donelaičio epinės poemos „Metai“ vertimą į ispanų kalbą bei studentams plačiau papasakos apie ispanų kalbos vertėjo darbą. 

Renginių ciklą lapkričio pabaigoje vainikuos iškilmingas profesorės B. Ciplijauskaitės vardo ispanų kalbos ir kultūros auditorijos atidarymas.